POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, MILLAN COMAS ASSESSORS SL, comunica a l'Usuari que les dades facilitades a través d'aquest lloc web queden recollits en un fitxer el responsable del qual és MILLAN COMAS ASSESSORS amb CIF B61310116 amb domicili a efecte de notificacions en Carrer Sant Josep Oriol, 3, 08302 Mataró, Barcelona, ​​email [email protected], Telf. ​​93 796 22 44, i la finalitat és donar resposta a les consultes que l'usuari ens faci arribar a través de nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L'interessat pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n'hi ha prou amb dirigir-se per escrit a MILLAN COMAS ASSESSORS SL o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l'adreça: [email protected], incloent el nom, cognoms, fotocòpia de l'DNI i adreça de correu electrònic.

Continguts de tercers:

MILLAN COMAS ASSESSORS SL té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, de la pàgina web.

Links: A les nostres pàgines web l'Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L'establiment de qualssevol unions, enllaços, reenviaments o associacions ( «links») amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència alguna entre MILLAN COMAS ASSESSORS SL i l' responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de MILLAN COMAS ASSESSORS SL a l'Usuari.

MILLAN COMAS ASSESSORS SL ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web (en endavant, « al Contingut »). L'Usuari reconeix i accepta que MILLAN COMAS ASSESSORS S.L no es fa responsable de l'Contingut mostrat o distribuït a través de la pàgina web.

© Copyright 2020 MILLAN COMAS ASSESSORS S.L. Tots els drets reservats.