AVÍS LEGAL


Està vostè accedint al lloc web de MILLAN COMAS ASSESSORS SL, https://millancomasassessors.com el propietari i responsable és MILLAN COMAS ASSESSORS SL amb CIF B61310116, amb domicili a efecte de notificacions en Carrer Sant Josep Oriol, 3, 08302 Mataró, Barcelona , [email protected], Telf. ​​93 796 22 44.

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entén per «Usuari» tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant a l'contingut d'aquest avís legal.

L'usuari haurà d'utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut de el present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l'usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes de el present Avís Legal.

MILLAN COMAS ASSESSORS S.L, es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

MILLAN COMAS ASSESSORS S.L, s'eximeix per qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l'equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de MILLAN COMAS ASSESSORS SL, i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc web, quedant reservada a favor de MILLAN COMAS ASSESSORS SL, la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a MILLAN COMAS ASSESSORS S.L, les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'entenen compresos entre aquests drets, de manera enunciativa i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips , eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments de sistema ...), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquest lloc web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de MILLAN COMAS ASSESSORS SL.

© Copyright 2020 MILLAN COMAS ASSESSORS S.L. Tots els drets reservats.